Cross-contaminatie voorkomen bij ultrasoon reinigen

Bij de reiniging van medische instrumenten zoals pincetten, boortjes van tandartsen en naalden van tatoeëerders moet voorkomen worden dat het vuil wat van het ene instrument af komt op het andere terechtkomt. Dit risico op zogeheten kruiscontaminatie (cross-contamination) of oversleep bestaat sterk bij ultrasoon reinigen, omdat de losgetrilde vervuiling in het ultrasone bad blijft zweven, tenzij het bad direct wordt schoongemaakt en weer gevuld – iets wat lang niet altijd wordt gedaan. En dit geldt niet alleen voor bloedresten en bacteriën maar ook voor olie en stofdeeltjes in hightech toepassingen of DNA resten in kritische laboratorium testen.

De vervuiling van een eerste object komt in het ultrasone bad terecht. Als vervolgens een tweede object wordt gereinigd, dan is de kans groot dat vuil van het eerste object op het tweede terechtkomt en die bovendien niet schoon wordt.

De vervuiling van een eerste object komt in het ultrasone bad terecht. Als vervolgens een tweede object wordt gereinigd, dan is de kans groot dat vuil van het eerste object op het tweede terechtkomt en die bovendien niet schoon wordt.

Cross-contaminatie kan worden voorkomen door indirect reinigen. Dit houdt in dat het te reinigen object niet rechtstreeks in een ultrasoon bad wordt geplaatst, maar in een container zoals een bekerglas, plastic beker of metalen bak. Het vuil komt dus niet in het ultrasone bad terecht, maar alleen in de bak die vervolgens makkelijker ververst kan worden. Maar nu verplaatst het risico zich naar deze containers: deze containers moeten nu heel goed schoongemaakt worden. Immers, al het vuil wat achterblijft kan weer op het volgende object terecht komen.

Door de objecten elk in een nieuwe BuBble bag te reinigen, wordt het ultrasone bad niet vies en het tweede object beter schoon, omdat je het vuil met het zakje mee weg gooit.

Door de objecten elk in een nieuwe BuBble bag te reinigen, wordt het ultrasone bad niet vies en het tweede object beter schoon, omdat je het vuil met het zakje mee weg gooit.

Dit is een van de belangrijkste redenen waarom onze BuBble bags disposable zijn, dus voor eenmalig gebruik. Je gooit dan namelijk de vervuiling weg met het zakje. Geen tijd meer verspild aan het schoonmaken van de container, en nog belangrijker, de kans op cross-contaminatie is nihil!