Nieuw artikel over emulsies in onze BuBble bags

We hebben recent een artikel gepubliceerd dat het maken van emulsies in onze BuBble bags aantoont.

Het artikel is hier gepubliceerd:

Emulsification in novel ultrasonic cavitation intensifying bag reactors.
van Zwieten R, Verhaagen B, Schroën K, Fernández Rivas D.
Ultrason Sonochem. 2017 May;36:446-453. doi: 10.1016/j.ultsonch.2016.12.004.

 

De AudioSlides hieronder geven een korte uitleg van dit artikel.