Artikel in ChemistrySelect over onze BuBble bags

Artikel in ChemistrySelect over onze BuBble bags
In ChemistrySelect hebben wij een artikel gepubliceerd met meetresultaten met onze BuBble bags. We hebben de productie van zogenaamde radicalen gemeten; dit is een chemisch bijproduct van cavitatie belletjes. Wat we hebben aangetoond is dat de zakjes leiden tot 45% meer radicalen, met 22% minder variatie in de resultaten, vergeleken met het 25x kleinere apparaat ...