Sterilisatie van bedpannen, een vak apart!

Als je in een ziekenhuis zelf niet naar het toilet kan, dan kun je een bedpan (ook wel ondersteek of gewoonweg po genoemd) of urinefles gebruiken. Na gebruik moeten deze direct gereinigd worden, zodat ze door de volgende patient gebruikt kunnen worden. Veel instellingen hebben spoelmachines staan voor deze bedpannen en urineflessen. Maar hoe controleer je dat deze spoelers optimaal blijven werken en zo een ziekte-uitbraak achterwege blijft?

Een bedpan zoals vaak gebruikt in ziekenhuizen. Maar worden ze ook goed schoongespoeld?

Een bedpan zoals vaak gebruikt in ziekenhuizen. Maar worden ze ook goed schoongespoeld?

Een instelling is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een periodieke validatie en het onderhoud van de bedpanspoeler, en elke instelling moet dan ook een verantwoordelijke hiervoor aanstellen. De validatie is het periodiek doen van metingen en controles om zekerheid te verkrijgen dat de bedpanspoeler voldoet aan de specificaties van de fabrikanten. De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) adviseert dit minimaal een keer per jaar te laten uitvoeren.

Maar bedpanspoelers worden over het algemeen meerdere keren per dag door instellingen gebruikt en kunnen tussen de validaties door storingen vertonen: de sproeiarmen werken niet goed meer, of de zeepdosering is stuk. Het tussendoor testen van de bedpanspoelers gebeurt in de dagelijkse praktijk echter bijna niet, terwijl andere apparatuur voor reiniging en sterilisatie van medische instrumenten juist dagelijks moeten worden getest. De wens om vaker dan een keer per jaar de bedpanspoeler te testen is dan ook aanwezig.

Wil men een snelle test tussendoor doen, dan gebeurt dit vaak door middel van de meeltest. Men smeert een laag meel op een bedpan en plaatst deze in de bedpanspoeler. Het standaard programma wordt gedraaid en er wordt gekeken of de meel overal goed is afgewassen. Toch is deze test niet optimaal: meel is niet handig in het gebruik en de meeting is niet nauwkeurig (hoe dik smeer je, waar smeer je, etc).

Cleaning indicators (oranje stickers)  kunnen op een bedpan of urinefles worden geplakt, om daarmee de bedpanspoeler te testen.

Cleaning indicators (oranje stickers) kunnen op een bedpan of urinefles worden geplakt, om daarmee de bedpanspoeler te testen.

Om een beter gestandaardiseerde, snelle test te doen kan gebruik gemaakt worden van een indicator voor bedpanspoelers, zoals ook bij andere spoelmachines wordt gebruikt. Een indicator kan op bepaalde plekken op een bedpan geplakt worden, waarna het standaard programma kan worden gedraaid. De indicators maken snel zichtbaar of de reiniging wel of niet goed is verlopen.
Achteraf kan men de indicator in een logboek plakken of fotograferen om zo de dagelijkse validatie goed vast te leggen en later te kunnen aantonen.

 

Wilt u meer weten over de bedpan indicators of heeft u vragen aan de hand van deze blog, mail ons gerust: info@bubclean.nl.