De tatoeëerders branche gebonden aan strenge hygiëne richtlijnen op gebied van desinfectie en sterilisatie

In 2013 heeft de GGD aangekondigd strenger te gaan controleren op het naleven van de hygiëne richtlijnen bij tatoeageshops. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de rapportage van juni 2014:

Hierin staat dat er strenge eisen gesteld worden aan de reiniging van de gebruikte tatoeage-instrumenten en dus aan de ultrasone baden en autoclaven die gebruikt worden voor de totale reinigingsprocedure.

In de richtlijnen is te vinden dat ten minste de volgende instrumenten en materialen steriel moeten zijn:

  • Naalden
  • Tubes
  • Naaldmodules
  • Needlebars

 

Eisen aan ultrasone reiniging

USbathVoordat instrumenten gedesinfecteerd of gesteriliseerd kunnen worden moeten ze eerst in een ultrasone reiniger gereinigd worden. Dit is belangrijk omdat het ultrasoon reinigen ervoor zorgt dat aangekleefde vuil, bloed en wondvocht van de materialen worden afgetrild. Het is beter dit niet met de hand te doen, omdat een ultrasoon reinigingsbad ook vuil verwijdert op plaatsen die minder goed bereikbaar zijn dan bij handmatige schoonmaak.

Cleaning indicator strips voor ultrasone baden

Cleaning indicator strips voor ultrasone baden

Ultrasone baden nemen in de loop van de jaren in kracht af. Ze produceren minder belletjes, waardoor het schoonmaken minder goed verloopt en de materialen steeds langer in het bad moeten blijven. Om te controleren of de kwaliteit van het bad terug loopt en of de reiniging nog effectief is zijn er indicator strips aanwezig. De vuistregel is ongeveer elke 50 uur aan gebruik van het bad hiermee een test uit te voeren.

 

Eisen aan een autoclaaf (stoomsterilisator)

Nadat de materialen ultrasoon gereinigd zijn, worden ze in een autoclaaf geplaatst. Een autoclaaf wordt gebruikt om instrumenten te steriliseren, waarbij alle micro-organismen die op het instrument zitten, ook de niet-ziekmakende, worden gedood door middel van stoom. De instrumenten moeten in zogenaamde laminaatzakjes in de autoclaaf worden gelegd. Vervolgens worden de instrumenten vacuüm gezogen zodat daarna overal stoom bij kan komen, tot in de verste uiteinden van instrumenten.

Voor een goed sterilisatieresultaat zijn twee zaken belangrijk:

  1. Alle lucht moet door de autoclaaf verwijderd worden uit de verpakkingen en uit de holtes in instrumenten.
  2. De laminaatzakjes en hun inhoud moeten aan het eind van het sterilisatieproces droog zijn. Natte verpakkingen zijn niet steriel, omdat deze micro-organismen doorlaten.

Een autoclaaf dient regelmatig getest te worden of deze nog goed werkt. In de hygiënerichtlijnen van het RIVM staat als vuistregel: “bij dagelijks gebruik, moet u de werking wekelijks testen”. Een betrouwbare test hiervoor is de zogenaamde helixtest. Met deze test wordt bepaald of de stoom in uw autoclaaf doordringt tot de diepste plekken in holle instrumenten.

Wij voeren in ons assortiment de veel toegepaste, verkorte Helixtest, de zogenaamde Tattoo-PCD PDFicon. Deze test is uniek, omdat het specifiek een typisch tatoeage-instrument simuleert en daarmee dus direct simuleert of een echt instrument goed wordt gesteriliseerd.

Tattoo-PCD als helixtest voor het periodiek testen van een autoclaaf die gebruikt wordt voor tatoeage instrumenten.

Tattoo-PCD als helixtest voor het periodiek testen van een autoclaaf die gebruikt wordt voor tatoeage instrumenten.

De autoclaaf werkt goed wanneer de indicatorstrip van de helix voldoende verkleurt van geel naar zwart. Indien de strip niet verkleurt geeft dat aan dat bijvoorbeeld de sterilisatietemperatuur niet wordt bereikt of dat de autoclaaf een lek heeft. In dat geval moet de autoclaaf worden nagekeken.

 

Eisen aan de opslag en documentatie

Naast het sterilisatieproces worden er ook eisen gesteld aan de opslag en het loggen/administreren van de gesteriliseerde producten. Zo moeten tatoeëerders een logboek bijhouden waarin de batchnummers staan van materialen en wanneer deze zijn gesteriliseerd.

Labeling gun om eenvoudig labels voor gesteriliseerde producten te maken

Labeling gun om eenvoudig labels voor gesteriliseerde producten te maken

Dit loggen is van belang om, als er geconstateerd wordt dat de sterilisatie niet goed heeft plaatsgevonden, de lading met het bewuste batchnummer opnieuw te steriliseren.

Gesteriliseerde materialen in opslag mogen nooit langer dan zes maanden op de plank liggen. Door ze te voorzien van een datum en naam, bijvoorbeeld met een labeling gun, worden hier minder snel fouten bij gemaakt.

 

Laat het ons via deze pagina weten als u meer informatie wilt!